آباد، هواشناسی کاربردی و هوشمند کشاورزی

با آباد می‌توانید بر اساس موقعیت زمین و محصول، اطلاعات هواشناسی مختص خود را دریافت و تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنید. آباد به شما کمک می‌کند تا خسارات ناشی از پدیده‌های هواشناسی مانند سرمازدگی، تگرگ و گرمازدگی را کاهش، و عملکرد محصول خود را افزایش دهید.

ویژگی ها
2

دریافت پیش‌بینی چهار روزه وضعیت آب و هوا بر اساس موقعیت زمین شما

timer icon 153935

دریافت هشدار برای پیشگیری از پدیده‌های خسارت‌زا مانند سرمازدگی، تگرگ، گرمازدگی و...

6003816

دسترسی به وضعیت هوا برای عملیات کشاورزی مانند محلول‌پاشی، کاشت، برداشت و ...

3154727 200

دریافت توصیه‌های کاربردی براساس محصول و شرایط شما، زمان کوددهی، هرس، نیاز سرمایی و ...

تعداد کاربران
0 +
مساحت تحت پوشش (هکتار)
0 +
با ما در ارتباط باشید..
نام

پیمایش به بالا