انقلاب صنعتی چهارم

در طول سه انقلاب صنعتی گذشته، نه تنها بارها و بارها زندگی شخصی و شغلی افراد تغییر کرد بلکه گاهی حتی تهدید شد. پس از هر انقلاب، جهان در مسیر جدیدی قدم برداشت. این بار هم چهارمین انقلاب صنعتی، زندگی ما را تغییر خواهد داد؛ هر چند سرعت و ابعاد این تغییر، بسیار متفاوت و بزرگتر از تغییرات سه انقلاب صنعتی گذشته خواهد بود. وقوع انقلاب صنعتی چهارم باعث شده است تا بسیاری از فناوری‌هایی که بشر در گذشته، رویای آن‌ را داشت یا در کتاب‌ها و فیلم‌های علمی_تخیلی شاهد بود به واقعیت تبدیل شود. دکتر مهدی نیامنش در دوره آموزش انقلاب صنعتی چهارم به بیان توضیحات کاملی درباره این انقلاب و تاثیرات آن پرداخته اند که بخش کوتاهی از آن را ملاحظه می‌فرمایید.

سایر ویدئوها

اولین قدم دیجیتالی شدن

کارشناسان اینفورتک آماده مشاوره و پاسخ به سوالات شما هستند.

پیمایش به بالا