آیا باید از مدل های زبان بزرگ منبع باز استفاده کنید؟

مدل‌های زبان بزرگ (LLM) می‌توانند انحصاری یک شرکت خاص یا منبع باز و رایگان برای هر کسی باشد که بتواند به آن دسترسی داشته باشد و آن را تغییر دهد.

در حالی که LLM های اختصاصی اغلب بزرگتر هستند، مزایایی از قبیل شفافیت، امکان تنظیم دقیق و ایجاد مشارکت، منبع باز را جایگزین جذابی می کند. LLMهای انحصاری و منبع باز هر دو خطراتی از جمله عدم دقت، سوگیری و نگرانی های امنیتی را به اشتراک می گذارند. در این ویدیو، مارتین کین توضیحاتی ارائه می دهد تا بتوانید آگاهانه تصمیم بگیرید که کدام گزینه برای شما بهترین است.

سایر ویدئوها

اولین قدم دیجیتالی شدن

کارشناسان اینفورتک آماده مشاوره و پاسخ به سوالات شما هستند.

پیمایش به بالا